Over Linda

Entrepreneur

1979 ENTREPRENEUR

Geboren op 22 mei in het Achterhoeks dorpje Winterswijk, als het eerste kind van een echt ondernemersgezin. Breukers Bouwmaterialen bestaat in 2018 al 80 jaar en daar ben ik maar wat trots op.

 

2. curacao-waterfront3

1999 CULTUUR

Ik vertrek naar Curaçao om stage te lopen bij Groothandel Consales, voor de opleiding Communicatie aan de Hanzehogeschool Groningen. Hier kom ik voor het eerst in aanraking met de Latijns Amerikaanse cultuur.

CAMPUS TILBURG

2001 INTERNATIONAAL

Door de ervaring op Curacao besluit ik International Business te studeren aan de Universiteit van Tilburg. Ik bereid me met deze studie voor op het internationale zakenleven met al zijn culturele verschillen.

CONSULTANCY

2006 CONSULTANT

Bij L´Óreal loop ik een marketingstage, waarna ik voor het eerst werkervaring opdoe als strategic consultant bij Business Openers. Met vier kanjers van partners was dit een zeer inspirerende werkomgeving.

Droom

2009 DROOM

Mijn droom komt uit: ik vertrek voor de Nederlands-Guatemalteekse vrijwilligersorganisatie Niños de Guatemala naar Antigua, Guatemala. Als vrijwilligerscoördinator zoek ik nieuwe vrijwilligers die de organisatie en leraren in hun werk ondersteunen. Wat ongelooflijk om te zien hoe professioneel de oprichters te werk gaan en een internationaal team met dezelfde visie en missie neerzetten.

Innovatie

2011 INNOVATIE

Na een geweldige periode bij Niños de Guatemala ga ik in Panamá als Marketing Coordinator voor het Brabantse bedrijf Thermaflex Latijns Amerika aan de slag. Een bedrijf waar innovatie leidend is.

Bogota

2013 BOGOTÁ

Via Thermaflex kom ik in Bogotá terecht. Na het opzetten van hun Colombiaanse vestiging, is het tijd om een volgende droom na te jagen. Tijdens de opening van het Holland House in november 2013 ontmoet ik Koning Willem Alexander en Koningin Maxima.

Duurzaam

2014 DUURZAAM

Als consultant rol ik de waste management sector in, wanneer ik door de ambassade in Bogotá gevraagd word een handelsmissie te organiseren. Sinds dag één fascineert me de sociale, duurzame en economische driehoek die aan de basis ligt van deze sector.

De verdieping

2016 VERDIEPING

Om mijn kennis van Colombia te vergroten en me in de afvalmanagementsector te verdiepen, besluit ik in 2016 de internationaal hoogaangeschreven master Gerencia Ambiental (Environmental Management) aan de Universidad de Los Andes in Bogotá te gaan volgen, waar ik in juli 2018 mijn diploma met uitstekend resultaat heb ontvangen.

foto ministerie tijdslijn

2019 Ministerie

Van begin 2019 tot september 2020 werkte ik voor het Colombiaanse ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling. Binnen het team, dat voor Colombia de Nationale Circulaire Economie Strategie ontwerpt, was ik verantwoordelijk voor de ontwikkeling en implementatie van de Colombiaanse verpakkingsmaterialenstrategie.

FOTO CEFA 2020

2021 Circulaire Economie

Halverwege 2020 besluit ik terug te keren naar de private sector en mijn rol als waste management consultant weer op te pakken. Nu met focus op circulaire economie, waar ik de opgedane kennis van de publieke sector in de praktijk kan brengen. Op dit moment help ik Ceyes, VNGi, Holland Circular Hotspot en Dorset hun producten en services op de Latijnse Amerika markt te zetten.

Projecten

Team_foto_090920

“Afvalmangement in circulaire economie in Latam”

Sinds september 2020 neemt Holland House Waste Window deel aan een marktonderzoek naar afvalmanagement en circulaire economie in acht Latijns-Amerikaanse landen: Mexico, Costa Rica, Panama, Colombia, Ecuador, Peru, Chili en Argentinië. Het doel is om de eisen en wensen in deze landen, alsmede de lokale omstandigheden te vergelijken met het aanbod van producten, diensten en kennis van Nederland. Een interessant element is de ontwikkeling van een zogenaamd "Waste Management Maturity Model" waarmee Nederlandse ondernemers in korte tijd kunnen beoordelen welk land het meest geschikt is voor hun producten. In elk land assisteert een vertegenwoordiger van de Nederlandse ambassade bij de executie van de studie. Het onderzoek wordt gecoördineerd door "Holland Circular Hotspot" en de co-uitvoerders zijn Bert Keesman van Metasus en Herman Huisman van A4Waste. We hebben een LinkedIn Group opgericht voor iedereen die interesse heeft in ondernemen op het gebied van afval en circulaire economie tussen Nederland en Latijns-Amerika. In februari 2021 organiseren we een informatieve workshop voor Nederlandse ondernemers.

Pereira

Pereira een voorbeeldstad op het gebied van integraal afvalmanagement

Sinds begin 2019 werk ik voor het Agentschap voor internationale samenwerking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG International. Het Agentschap (met meer dan 100 jaar ervaring in lokale bestuurskwesties) heeft een samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Pereira in het kader van het DEALS-programma: "Governance of Inclusive Green Growth in Cities", tussen de jaren 2017 en 2022.

Met haar inbreng probeert DEALS de prestaties van lokale overheden in snelgroeiende steden te verbeteren in hun overgang naar inclusieve en duurzame ontwikkeling. DEALS bevordert nieuwe vormen van samenwerking tussen overheid, bedrijven, maatschappelijke organisaties en kennis- en financieringsinstellingen. In Pereira is de samenwerking gericht op innovatief bestuur in integraal afvalmanagement met bijzondere aandacht voor het formaliseren en versterken van de organisaties (waste pickers) die afval  inzamelen, scheiden en verkopen aan de industrie, volgens het Decreet 596 uit 2016. 

Naamloos-1_Tekengebied 1

Ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling

De regering van Colombia heeft, via het ministerie van Milieu en Duurzame Ontwikkeling en het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, de nationale circulaire economie strategie ontwikkeld, welke tot doel heeft de productie- en consumptieketens van het land te verbeteren. Met deze strategie moedigt de nationale overheid producenten, leveranciers, consumenten en andere stakeholders van de productie- en consumptiesystemen aan om nieuwe bedrijfsmodellen te ontwikkelen en te implementeren. De strategie prioriseert de volgende zes materiaalstromen, welke hun eigen substrategie hebben: industriële materialen, verpakkingsmaterialen, bouw- en constructiematerialen, biomassa, energie en water.

Sinds begin 2019 ben ik als afvalmanagement expert verantwoordelijk voor de implementatie van de subtrategie verpakkingsmaterialen.

De nationale colombiaanse circulaire economie-strategie vind u hier.  

1

Producentenverantwoordelijk Verpakkingen

Op basis van de richtlijnen van de OESO en de Colombiaanse overheid, nam het Ministerie van Milieu, Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ontwikkeling in 2014 het initiatief tot het ontwikkelen van een nieuw regelgevend kader voor het afvalbeheerssysteem aangaande verpakkingsmateriaal en verpakkingsafval. Deze richtlijn “Producentenverantwoordelijkheid verpakkingen en verpakkingsafval” zal recyclingdoelen stellen aan de producenten van verpakkingen in Colombia.

Aangezien de nieuwe norm een grote uitdaging voor de publieke en particuliere sector vormt, hebben de vertegenwoordigers van de nationale ondernemingsorganisatie (ANDI) in september 2015 een voorstel voor het afvalbeheerssysteem betreffende deze materialen aan de nationale regering gepresenteerd. Dit plan werd positief ontvangen en gezien als een roadmap voor een geleidelijke overgang van een lineaire naar een circulaire economie in het land.

Om de succesvolle implementatie van deze roadmap aangaande verpakkingen- en verpakkingsafvalbeheer te garanderen heeft de ANDI Holland House Waste Window ingehuurd. Het doel van het project was het identificeren van het beste (hoogste recyclingpercentages) en meest kostenefficiënte verpakking- en verpakkingsafvalbeheerssysteem in Colombia. De resultaten van het project zijn gedeeld met de stakeholders uit de publieke en private sector voor het definiëren van de nieuwe richtlijn, welke in augustus 2018 is gepresenteerd: Resolutie 1407 van 2018.

Meer informatie: ANDI – Comité nacional ambiental, febrero de 2017

3

Afvalmanagementstrategie voor energiezuinige apparaten

In 2016  heeft de Colombiaanse regering een energie-efficiëntie programma geïnitieerd, welke als doel heeft het promoten van het gebruik van energiezuinige apparaten op de Caribische Colombiaanse eilanden San Andrés, Providencia en Santa Catalina. De overheid wil hiermee tegelijkertijd de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen bevorderen.

Het operationele gedeelte van het programma wil ook zorgdragen voor de inzameling en het  verwijderen van elektrische en elektronische apparatuur die vervangen worden. Bijvoorbeeld het vernieuwen van oude koelkasten en diepvriezen uit restaurants en scholen. De Colombiaanse overheid vindt een ​​goed afvalbeheer, de coördinatie met het beheer van andere afvalstoffen die ontstaan ​​in de archipel (bijvoorbeeld plastic en papier) en een lange-termijn visie aangaande duurzaamheid een belangrijk onderdeel van het programma.

Om deze onderdelen van het programma te definiëren, voerde House House Waste Window - in samenwerking met Jan van Dijk van Giraf Results - een analye van de huidige situatie uit en formuleerde een integrale afvalbeheersstrategie, welke een speciale focus heeft op een correcte inzameling en verwijdering van oude electronische apparatuur op de drie eilanden. Het project werd uitgevoerd voor het Nationale Planning Department en de Inter-American Development Bank.

2

Initiatief: “Het omzetten van afval naar financiële middelen”

Sinds 2016 onderzoekt de Colombiaanse organisatie IED-Vital, welke als doel heeft het ondersteunen van bewoners van arme wijken, de mogelijkheid om huishoudelijk afval te gebruiken om financiële middelen te ontwikkelen. Gedurende drie weken onderzochten we de kwaliteit en kwantiteit van de recyclebare afvalstromen van 120 families uit 12 verschillende gemeenten. Daarnaast verzamelden we extra gegevens van de families, zoals inkomen, aantal kapotte electrische apparaten aanwezig en de maandelijkse bedragen die betaald worden voor water- en afvalbeheer. Aan de hand van deze gegevens evalueerden we logistieke, sociale en marktmogelijkheden en restricties.

Op basis van de verzamelde informatie concludeerden we dat gezinnen significant extra inkomsten kunnen genereren door onderdeel te worden van het initiatief. Op basis van deze conclusie werd een tweede fase van het project gestart: speciale afvalophaaldagen.

Voor het tweede gedeelte van het project werd een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een officieel erkende vereniging van afvalverzamelaars (waste pickers) in de stad Monteria. Het doel van het project was om wekelijks recyclebaar afval, met een positieve commerciële waarde, in de lage inkomenswijk op te halen. De burgers werd betaalt voor het geleverde afval, afhankelijk van soort materiaal en waarde. Bijvoorbeeld 20 cent per kilo papier of 50 cent per kilo Petflessen. Op een eenvoudige en handige manier proberen we de gemeenschap te stimuleren om hun afval te scheiden. Hierbij bereikten we niet alleen een extra inkomen voor de deelnemers, maar ook een schonere buurt en een positief milieueffect.

8

Handelsmissies voor international samenwerking

Gedurende 2014, 2015 en 2016 heeft het Holland House Waste Window samen met de Nederlandse ambassade in Bogotá en de Nederlandse organisatie MétaSus vier handelsmissies naar Nederland georganiseeerd. In totaal waren er 49 deelnemers, welke niet alleen het Nederlandse Ministerie van Milieu & Infrastructuur, maar ook het publieke afvalbedrijf ROVA en de Amsterdamse afvalverwerking AEB bezochten. De deelnemers waren managers en eigenaren van 38 verschillende organisaties, werkzaam in de afval- en afvalwatermanagementsector in Colombia. De gemeentelijke nutsbedrijven van (middel)grote steden zoals Santa Marta, Pereira en Medellin, maar ook de ministeries van Huisvesting en Milieu waren goed vertegenwoordigd. Naast de publieke sector namen ook private bedrijven zoals Grupo Sala en Lime deel tijdens de 4 missies. Als resultaat van deze handelsmissies is het Holland House Waste Window op dit moment met meerdere private en publieke partijen in gesprek voor de implementatie van concrete projecten.

4

Haalbaarheidsstudie Milieustraat Pereira

In februari 2015 is er een samenwerkingsovereenkomst getekend door de Nederlandse Ambasssade in Bogotá en het nutsbedrijf Aseo de Pereira. Direct na de ondertekening heeft het Holland House Waste Window samen met Giraf Results een haalbaarheidstudie naar een milieustraat uitgevoerd voor de stad Pereira. Pereira is een middelgrote stad in Colombia met ongeveer 500.000 bewoners. Voor de studie zijn de financiële, sociale en administratieve aspecten voor de implementatie van een milieustraat in kaart gebracht. De organisatie selecteerde 8 locaties welke tijdens het onderzoek bestudeerd zijn. Het eindrapport, dat in mei 2015 aan het management van Aseo de Pereira is gepresenteerd, beslaat het plan voor een eerste pilot project. De nieuwe manager van Aseo de Pereira heeft in juni 2016 deelgenomen aan een handelsmissie naar Nederland. Direct na deze missie hebben Herman Huisman, internationaal expert van Rijkswaterstaat Leefomgeving, en Linda Breukers het bedrijf opnieuw bezocht om te spreken over de geplande implementatie van het project.

Holland House Waste Window

LOGO-WASTE-web

Holland House Waste Window is een initiatief van Linda Breukers, opgericht in 2015 als resultaat van het Partners in International Business Programma (PIB) tussen Colombia en Nederland op het gebied van afval- en afvalwatermanagement.

Van mei 2014 tot juni 2016 was Linda Breukers liaison van het PIB-programma, welke gecoördineerd werd door het bedrijf MetaSus. Het programma was erop gericht om Nederlandse bedrijven actief op het gebied van afval- en afvalwatermanagement te positioneren in Colombia. De aanvankelijke deelnemers aan dit Partners for International Business project waren: VDL Translift (logistieke systemen voor afvalinzameling), WAVIN (stedelijk watermanagement) en Geesinknorba (inzamelvoertuigen voor afval). Later sloten zich nog drie bedrijven aan: Hofstetter-AWT (gasbehandeling en waterzuivering), GMT (afvalgerelateerde software en systemen) en Wequips als Panamese vertegenwoordiger van o.a. Bollegraaf. Er is een breed scala aan activiteiten opgezet: uitgaande missies inclusief matchmaking en presentaties op beurzen en congressen, vier inkomende missies van sleutelfiguren uit de Colombiaanse afval- en afvalwater branches, plus publiciteit zoals de online community HolaHolanda en de promotiefilm.

Het Holland House Waste Window heeft als doel:

Het realiseren van duurzame, langetermijnsamenwerking tussen Nederlandse en Colombiaanse overheden, kennisinstellingen en bedrijven op het gebied van afvalmanagement en circulaire economie.

De volgende diensten bieden wij aan:

  • Marktonderzoek
  • Organisatie van individuele bedrijfsbezoeken
  • Partnerselectie
  • Haalbaarheidsonderzoeken
  • Vertegenwoordiging
  • Ondersteuning bij opstart van bedrijf/vestiging

  • Organisatie van handelsmissies 

Bepaalde diensten bieden wij aan in samenwerking met het Holland House, de Nederlandse Kamer van Koophandel in Colombia. Zij kunnen u bijvoorbeeld perfect helpen met de verhuur van kantoorruimte, vergader- en evenementfaciliteiten en voor ondersteuning in andere sectoren als agro en medisch.

LINDA op HH

 

Holland House Waste Window werkt samen met de volgende partijen:

Contact

FOTO LINDA HOMEPAGE

Stuur mij een emailbericht en ik kom snel bij je terug!

Adres

Holland House Waste Window - Calle 90#19-41 oficina 801 - Bogotá, Colombia

Skype

lin.breukers

Copyright 2021 © All Rights Reserved.
Designed by The Sup Agency